Ar-Razzāk – Nodrošinātājs

Allāhs ir tas, kas dod mums visu, kas mums pieder šajā pasaulē, jo Viņš ir mūsu Nodrošinātājs. Paļausimies uz šo Allāha lielisko īpašību un pateiksimies Viņam par ikkatru svētību, ko Viņš mums dod!

ar razzāk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s