Karūns un viņa dārgumi

e3275661a0bf5a848d62c16a14605b89Dienās, kad Mūsa sludināja islāmu, Ēģiptē dzīvoja kāds ļoti, ļoti bagāts vīrs vārdā Karūns. Viņa dārgumi bija bezgalīgi. Viņš nodarbināja stiprākos vīrus, lai tie nestu atslēgas uz vietu, kur atrodas ieslēgti viņa dārgumi. Atslēgas bija tik smagas, ka viņi nogura no to lielās nastas.

Mūsa bieži sludināja islāmu pilsētas laukumos un uz ielām. Viņš atgādināja saviem ļaudīm pielūgt tikai vienu un vienīgo Dievu – Allāhu, kā arī to, ka pasaulīgās vērtības nav galvenās. Vienā no šādām reizēm garām gāja Karūns, tērpies krāšņās drēbēs. Aiz viņa sekoja kalpi, nesdami viņa dārgumu glabātuves atslēgas un izrādīdami Karūna bagātību un varenību. Tas iztraucēja ļaužu uzmanību, kuri tobrīd klausījās Mūsas sludināšanā. Daži no viņiem pat novērsās no Dieva vārdiem, lai vērstu skaudīgus skatienus uz Karūna vareno bagātību. Arī viņi vēlējās tādu pašu bagātību, kāda bija Karūnam šajā pasaulē, tā vietā, lai domātu par atalgojumiem, ko saņems aizsaulē.

Karūna varenības un bagātības izrādīšanās padarīja Mūsas uzdevumu vēl grūtāku. Viņš teica Karūnam: “Dievs ir bijis pret tevi tik labs un devis tev milzum daudz bagātības. Tev vajadzētu būt devīgam pret nabagiem un ziedot labdarībā.” Taču Karūns kļuva vēl bezkaunīgāk lepns: “Tie ir mani dārgumi, kurus es ieguvu pats ar savu gudrību un prasmēm. Tavs Dievs man tos neiedeva. Kamdēļ gan lai es tos ziedotu labdarībā? Es taču neesmu traks, Mūsa.”

Mūsa bija ļoti apbēdināts, bet viņš nespēja neko vairāk darīt. Karūns nekādi nevēlējās dalīties savā bagātībā ar nabadzīgajiem un novārtā pamestajiem. Viņš bija nejauks un spītīgs – viņš ticēja, ka bagātība bija viņa paša nopelns, nevis Dieva dota svētība.

Bet drīz vien ļaudis uzzināja, kas pārvalda bagātības paradīzē un uz zemes. Tas ir Dievs, kurš dod tiem, kuriem Viņš vēlas, un atņem no tiem, no kuriem vēlas.

Dievs atņēma to, ko kādreiz bija devis Karūnam. Lepnais Karūns iegrima zemē un nozuda kopā ar savu lielo bagātību. Viņa nauda nenesa nekādu labumu nedz viņam, nedz citiem.

Kad cilvēki redzēja Karūna likteni, viņi saprata, ka Mūsam bija taisnība par to, ka lepnība ir ceļš uz iznīcību.

_____________________________________

Avots: Zajeda Zaidi, “Stories from the Quran”, Oxford University Press, 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s